Boligtomter i Froland

På kartet ovenfor kan du klikke på ikonene for å lese mer om hvert enkelte boligfelt eller boligtomt. For mer informasjon eller visning kan det tas kontakt direkte med person/organisasjon nevnt under ‘kontaktinformasjon’.

Kommune Froland har omtrent 5500 innbyggere. Det finnes ledige boligtomter i Froland i og rundt tettstedene Osedalen, Frolandverk, Mjølhus og Blakstadheia og spredt i mer landlige områder. Spredte boligtomter i landlige omgivelser eies i hovedsak av private grunneiere. Noen tomter ligger i et større (ofte regulert) boligområde. Noen boligtomter ligger i nærheten av innsjø, elv, har fin utsikt og/eller ligger inn på skogen. Andre ligger direkte langs fylkesveien.

Det finnes boligtomttilbud for mange målgrupper i Froland. Boligtomter som ligger i regulerte boligfelt i tettstedene er tilknyttet kommunal vann- og kloakksystem og har infrastruktur (vei, strømtilknytting) på plass. Tomter som ligger mer spredt utenfor sentrumsområdene er ofte ‘råtomter’: ikke opparbeidet og uten anlagt vann- og kloakksystem og uten infrastruktur (vei, strømtilknytting).Tegnforklaring Kart
 • På kartet ovenfor kan du klikke på ikonene for å lese mer om hvert enkelt boligfelt eller boligtomt.
Lokale Partnere
 • Froland kommune
  Froland kommune ligger i Aust-Agder like innenfor Sørlandets "bløde stribe" bare 15 minutters kjøring fra Arendal sentrum
 • Norgeshus
  Vi vet hvor viktig det er å finne akkurat de løsningene som passer for deg!
 • Sparebanken Sør
  Vi er din lokale sparebank. Kontakt oss for å få din personlige rådgiver når du vil bygge eller kjøpe bolig
 • TS Byggtegning Tore Salvesen
  2D/3D tegning - alle typer bygg  Hyttetomter

Boligtomter